herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty i inwestycje na drogach powiatowych 2007

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ramach remontów na drogach powiatowych w 2007 roku wykonano kilkanaście inwestycji za blisko 2 mln zł.

Było to możliwe dzięki pomocy ze strony gmin, które dofinansowały większość zadań w połowie. Za te pieniądze wybudowano łącznie 6 km nawierzchni i 800 mb chodników. Dla porównania – w ciągu ostatnich 8 lat wykonano niecałe 3 km nowej nawierzchni.

W 2007 roku nowe nawierzchnie zyskały: ul. Piławska w Bielawie, dwa odcinki na drodze z Niemczy do Dzierżoniowa (od Dobrocina do Byszowa i od Gilowa do Niemczy), droga ze Słupic do Stoszowa i droga w Janczowicach w gminie Łagiewniki.
Na ul. Złotej w Dzierżoniowie i na ul. Piskorzowskiej w Pieszycach wybudowano nowe nawierzchnie i chodniki. Remonty chodników zostały wykonane także w Dobrocinie i w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej.

W 2007 roku zakończyła się także rozpoczęta w 2006 roku przebudowa mostu w Podlesiu w gminie Niemcza. Inwestycja powiatowa (przebudowa mostu na drodze powiatowej w Podlesiu) była prowadzona jednocześnie z inwestycją wojewódzką (regulacją rzeki Ślęzy). Powiat otrzymał na realizację swojego zadania 500 tys. zł dofinansowania z województwa dolnośląskiego, a sam przeznaczył na nie 100 tys. zł. Do poszerzonej i pogłębionej rzeki zostały dostosowane wymiary nowo budowanego mostu, którego światło jest teraz 10-krotnie większe od światła wcześniejszego mostu i wynosi już nie 2,5 m2, ale 25 m2. Dzięki temu most nie jest już wąskim gardłem na rzece Ślęzy i po ulewnych deszczach woda nie będzie przelewać się przez niego i podtapiać okolicznych gospodarstw.

W 2007 roku przygotowywano również dokumentację pod budowę nawierzchni w Bielawie na ul. Ostroszowickiej.