herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty i inwestycje na drogach powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Stan dróg powiatowych systematycznie się poprawia. W mijającym roku na inwestycje i remonty drogowe powiat dzierżoniowski przeznaczył 4,1 mln zł. Ponad 1,1 mln zł to pozyskane środki zewnętrzne.

Stan dróg powiatowych systematycznie się poprawia. W mijającym roku na inwestycje i remonty drogowe powiat dzierżoniowski przeznaczył 4,1 mln zł. Ponad 1,1 mln zł to pozyskane środki zewnętrzne.

W tym roku na drogach powiatowych wykonano kilkanaście zadań. Największą inwestycją była przebudowa drogi z Wilkowa Wielkiego do Sienic o długości blisko 2,6 km i wartości 1,4 mln zł. Na to zadanie udało się pozyskać ponad 60% potrzebnej kwoty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Sienic mają lepszą, a co najważniejsze – bezpieczniejszą komunikację z krajową „ósemką”.

Duży zakres prac związany był z przebudową drogi Dzierżoniów – Włóki na odcinku 548 metrów. Realizacja inwestycji znacznie zwiększyła bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu – kierowcy mają szerszą drogę, a rowerzyści i piesi zyskali nowy ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni pasem zieleni. Nowa jakość drogi, z której widać panoramę Gór Sowich, ma również wpływ na rozwój turystyki. Wartość prac wyniosła 1 mln zł. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Gminą i Miastem Dzierżoniów.

Nową, poszerzoną drogę wykonano w Trzebniku na długości 650 metrów. Wartość inwestycji wyniosła 423 tys. zł. Na jej realizację powiat dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2017 roku przebudowano także dwa skrzyżowania łączące drogi powiatowe z gminnymi w Bratoszowie i Piskorzowie, wykonano remont mostu w Ligocie Wielkiej, remont przepustu na drodze Gilów – Niemcza oraz nowe chodniki w Mościsku, Owieśnie, Ligocie Wielkiej i Słupicach.

– W tym roku wykonaliśmy w sumie 4 km nowych nawierzchni i 1,5 km chodników, co kosztowało 4,1 mln zł. Realizacja wielu zadań była możliwa dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które wyniosły ponad 1,1 mln zł – informuje wicestarosta Marek Piorun.

Od 2007 roku drogi powiatowe są systematycznie modernizowane. Spośród 199 km dróg, które powiat dzierżoniowski ma w swoim utrzymaniu, obecnie w stanie dobrym lub zadawalającym jest już ponad 150 km dróg. Dzięki temu poprawiają się warunki do rozwoju powiatu, a także zwiększa się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.