herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty i modernizacje dróg powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wiosenna pogoda sprzyja drogowym remontom i inwestycjom, dlatego też Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie intensywnie realizuje od kilku tygodni prace modernizacyjne.

Mowa między innymi o przebudowie drogi powiatowej w Kamionkach. Inwestycja o wartości blisko 225 tysięcy złotych polega na wykonaniu chodnika i kładki dla pieszych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie nawierzchni zjazdów i budowie wpustów ulicznych. Termin zakończenia prac powinien nastąpić 1 lipca.

Druga obecnie realizowana inwestycja polega na budowie chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej w Ostroszowicach. Prace obejmują również między innymi zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, przebudowę nawierzchni skrzyżowania oraz przestawienie istniejącego ogrodzenia. Wartość zadania, które powinno zostać ukończone 1 czerwca, wynosi około 108 tysięcy złotych.

Powiat Dzierżoniowski kontynuuje również modernizację drogi we Włókach, na odcinku o długości 1,4 km. W ramach prac wykonano już nową nawierzchnię od wjazdu do Włók ze strony Dzierżoniowa. Obecnie drogowcy koncentrują się między innymi na wykonywaniu poboczy, zjazdów i profilowaniu rowów. Wartość całej inwestycji to około 1,4 mln zł, ale powiat dzierżoniowski pozyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów.

Wkrótce natomiast rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej w Dobrocinie, od granicy Dzierżoniowa do ulicy Ogrodowej. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia, a także pobocza, trawniki oraz renowacja rowów przydrożnych. Wartość prac, które mają zakończyć się w lipcu, wyniesie ponad 278 tysięcy złotych.