herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wtorek 5 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 ruszyła kwalifikacja wojskowa. Muszą się do niej zgłosić mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat i starsi, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku.

Choć obecnie nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej, do kwalifikacji muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz osoby, które nie ukończyły 24 lat, a nie dopełniły jeszcze tego obowiązku. W tym roku imienne wezwanie od właściwego wójta/burmistrza otrzymało ponad 500 osób. Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Kwalifikacja rozpoczęła się od spotkania starosty Grzegorza Kosowskiego i kapitana Damiana Antonika, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień z osobami, które będą pracować przy akcji – z przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej Krzysztofem Zawadzkim na czele.

Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska ocenia zdolność do pełnienia służby wojskowej poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Natomiast osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Obecnie do kwalifikacji wojskowej zgłaszają się mieszkańcy Bielawy, od 11 marca będą to mieszkańcy Dzierżoniowa, a od 18 marca Pieszyc i pozostałych gmin.
Osobom, które nie mogą stawić się w wyznaczonym dniu i zgłoszą ten fakt wcześniej, może być wyznaczony inny termin w trakcie trwania kwalifikacji, czyli do 28 marca.

Organizacją kwalifikacji zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy współpracy z gminami powiatu dzierżoniowskiego i WKU Kłodzko. Szczegółowe informacje można uzyskać we wszystkie dni robocze w godz. 9.00 – 14.00 pod nr. tel. 74 832 36 53.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
 • jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 • Miasto Bielawa: 5 – 8 marca,
 • Miasto Dzierżoniów: 11 – 15 marca,
 • Miasto i Gmina Pieszyce: 18 -20 marca,
 • Gmina Wiejska Dzierżoniów: 21 – 22 marca,
 • Miasto Piława Górna: 22 oraz 25 marca,
 • Gmina Wiejska Łagiewniki: 26 marca,
 • Miasto i Gmina Niemcza: 27 marca,
 • pozostali (ochotnicy) – 28 marca.