herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rusza przebudowa drogi powiatowej Pieszyce – Bielawa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ta oczekiwana przez mieszkańców inwestycja rozpocznie się zaraz po majowym weekendzie. Koszt prac na odcinku 2,1 km wyniesie 5,9 mln zł. Będzie to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego. Dzięki pozyskaniu dotacji ze „schetynówek” powiat zapłaci za jej realizację jedynie połowę wartości.

 

W tym roku realizowany będzie I etap inwestycji na długości ponad 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy.

Zakres prac będzie bardzo szeroki i obejmie: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem, budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, a także budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji zostanie też przebudowany most oraz wykonane miejsc odpoczynku podróżnych (MOP).

– Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi – mówi starosta Janusz Guzdek. – Wpłynie na to m.in. poszerzenie drogi z 5,5 do 7 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni pasem zieleni, poprawa oznakowania i oświetlenia oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebudowa drogi z Bielawy do Pieszyc dopełni też komunikację między trzema głównymi miastami naszego powiatu.
– Obecnie mamy dobre połączenie między Dzierżoniowem a Bielawą i Dzierżoniowem a Pieszycami. Modernizacja drogi z Pieszyc do Bielawy będzie ostatnim elementem w stworzeniu spójnej komunikacji drogowej, ale też pieszo-rowerowej naszego trójmiasta. Ma to znaczenie i dla mieszkańców, i dla turystów – dodaje starosta.

schetyn2_most

Niestety, realizacja inwestycji będzie się wiązała z utrudnieniami dla kierowców.
– Ze względu na przebudowę mostu przewiduje się wyłączenie odcinka drogi z ruchu na okres do 3 miesięcy – mówi Zbigniew Basisty, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. – Dokładny termin podany w odrębnym komunikacie. Już dziś przepraszamy za wszelkie niedogodności mogące wystąpić w związku realizacją inwestycji.

Koszt inwestycji wyniesie 5,9 mln zł. Na jej realizację powiat dzierżoniowski pozyskał dotację ze „schetynówek” w wysokości blisko 3 mln zł. Poza tym zadanie wesprą: gmina Pieszyce kwotą 400 tys. zł, gmina Bielawa kwotą 250 tys. zł i Nadleśnictwo Świdnica kwotą 10 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie prawie 2,3 mln zł będą pochodziły z budżetu powiatu.

Przebudowę wykona firma Skanska SA. Prace mają się zakończyć 16 listopada br.