herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ruszyły konsultacje społeczne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Konsultacje społeczne potrwają do 30 września br.

Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest co roku. Reguluje on tę współpracę, określając jej zakres i formy. Dzięki konsultacjom program jest dostosowany do oczekiwań trzeciego sektora i pozwala na lepszą współpracę.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pomocą zamieszczonego poniżej formularza do 30 września br. (liczy się data wpływu do urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz faksu.

Bliższe informacje o konsultacjach społecznych można uzyskać także w Wydziale Bezpieczeństwa i  Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, tel. 74 832 52 29, 74 832 52 28, faks 74 832 18 60, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Projekt Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Formularz konsultacji