herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O projekcie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

„Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej”

Powiat Dzierżoniowski w 2014 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku SOSW. Projekt ma na celu ograniczenie niskiej emisji i zmniejszenie poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez obecną, węglową kotłownię budynku SOSW.

Poza poprawą jakości powietrza termomodernizacja przyczyni się do ograniczenia strat ciepła budynku i zwiększenia oszczędności wytworzonej energii, które mają istotny wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. Dzięki temu Powiat zyska możliwość racjonalnego gospodarowania zasobami energii i środkami finansowymi, przy zachowaniu dbałości o środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pomoc finansowa udzielana jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy EOG. W dniu 16.03.2015 r. została zatwierdzona lista rankingowa projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, zgodnie z którą zostało przyznane dofinansowanie dla Powiatu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej

Zakres prac

W ostatnich latach Powiat przeprowadzał prace remontowe mające na celu poprawę użyteczności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Podstawowe prace remontowe przy każdej termomodernizacji to m. in. wymiana okien, drzwi oraz instalacji grzewczych, a także docieplanie dachów i stropodachów oraz ścian.

W budynku SOSW jak do tej pory przeprowadzono m. in. remont dachu oraz częściową wymianę stolarki okiennej, a także wykonano szereg innych modernizacji na łączną sumę prawie 2 mln zł. Wszystkie dotychczasowe modernizacje przeprowadzano w sposób kompleksowy z myślą o przyszłej termomodernizacji.

W ramach obecnego projektu zostaną wykonane następujące prace termomodernizacyjne:
• wymiana w budynku okien (263 szt.) oraz drzwi zewnętrznych (4 szt.),
• docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz docieplenie ścian wewnętrznych poddasza,
• wymiana instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego na energooszczędne,
• budowa kotłowni obsługiwanej przez dwa kotły na biomasę, z automatycznymi podajnikami,
• wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (304 szt. grzejników, wymiana 2400 m przewodów),
• częściowa wymiana c.w.u. (wymiana 800 m przewodów rozprowadzających oraz montaż 3 pomp),
• montaż energooszczędnych urządzeń pomocniczych (3 pompy obiegowe, pompy ładujące zasobnik c.w.u. elektroniczne z płynną regulacją.

Koszty projektu

Łączna wartość przedsięwzięcia to prawie 3 500 000 zł. Powiat Dzierżoniowski otrzymał 80% dofinansowania na koszty kwalifikowane projektu, co daje wsparcie w wysokości 2 483 865 zł.

Harmonogram projektu

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień 2015 r. Realizacja projektu ma potrwać rok, czyli prace powinny dobiec końca do kwietnia 2016 r.

Fundusze EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Operatorem programu z obszaru wsparcia: Ochrona Środowiska PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” jest Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o funduszach Europejskiego Obszaru Gospodarczego