herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacje o projekcie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Narodowa Strategia Spójności – dla Rozwoju Polski ”
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Całkowita wartość projektu: 717.895,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 608 085,75 PLN

Podpisanie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizacje projektu – 30 kwietnia 2014r.

Zakres projektu:

  •  Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych, tj.:
  • Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  • Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie ww. dokumentów – 20 maja 2014r.

Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.06.2015 roku.