herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Partnerstwo JST

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Partnerstwo_Dzierzoniow_baner

Informacje o projekcie

Dokumenty:

„Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020”

„Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”

„Program zwiększenia retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 cz.1.”

„Program zwiększenia retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 cz.2.”

„Program rozwoju transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020”

„Program rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020”


Aktualności:

Powstaje Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska” (wideo)

Rada Powiatu przyjęła „Strategię Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020” i trzy programy sektorowe

– Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniach 10 – 12 grudnia

20 listopada odbyły się warsztaty nt. „Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020” (wideo)

– 31 października 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli JST z wykonawcą, na którym przeprowadzono analizę społeczno-gospodarczą 

– Trwają prace nad opracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych

28 sierpnia 2014 r. podpisano aneks do umowy na realizację projektu

– 10 lipca 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą

 

Informacje o innym projekcie realizowanym przez partnerstwo samorządów Ziemi Dzierżoniowskiej dotyczącym „Innowacyjnych e-usług” znajdują się tutaj