herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 31 października

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 31 października o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

Zbliżenie na prezydium rady powiatu

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie gratulacji Panu Bolesławowi Pankowskiemu- Prezesowi Zarządu z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
3. Wręczenie gratulacji dla Pani Elżbiety Lipińskiej- Prezes Koła z okazji Jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Dolnośląski, Koło w Dzierżoniowie.
4. Wręczenie gratulacji dla Pani Weroniki Smaczyńskiej za zdobycie medali podczas Mistrzostw Świata Juniorek w Sumo oraz dla trenera Pana Norberta Warchoła (Klub Sportowy MULKS Junior Dzierżoniów).
5. Wręczenie nagród Starosty Dzierżoniowskiego Nauczycielom i Dyrektorom szkół i placówek oświatowych z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej.
6. Wystąpienie Pani Haliny Haczkowskiej – nauczycielki Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie- prezentacja osiągnięć.
7. Wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „ZŁOTY TALENT”- występ artystyczny uczniów nagrodzonych stypendium.
8. Przedstawienie porządku obrad.
9. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2022/2023:
• wystąpienie Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Alicji Hromady,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (projekt nr 363).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 365).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok (projekt nr 364).
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu październiku 2023r.
15. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
16. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
17. Zamknięcie sesji.