herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 31 stycznia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na pierwszą w tym roku sesję Rady Powiatu. Obrady odbędą się 31 stycznia od godziny 9:00 w sali sesyjnej przy ulicy Świdnickiej 38.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie gratulacji dla druhny Beaty Kuriaty- Świderskiej ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie za wybitne osiągnięcia sportowe w zawodach strażackich FCC Firefighter Combat Challenge.
3. Wręczenie podziękowań dla Szefów Sztabów 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. Sprawozdanie z działalności w roku 2022:
• Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku- Pana Grzegorza Kosowskiego,
• Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie- Pani Moniki Kudły- Myślickiej,
• Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie- Pana Sławomira Dudzińskiego,
• Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie- Pana Dariusza Gortycha,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Doskonalenie kadry pracowniczej oraz usprawnienie pracy w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pod względem techniczno- organizacyjnym, w tym wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania:
• wystąpienie Sekretarza Powiatu Dzierżoniowskiego- Pani Izabeli Szygudzińskiej,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok (projekt nr 332).
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2022 roku.
10. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w roku 2022.
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.

Więcej na temat sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.