herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie. Termin składania ofert mija 20 lutego 2023 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 lutego 2023 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem “Nie otwierać – Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”:

-osobiście w sekretariacie Starosty Dzierżoniowskiego, Rynek 27 (II piętro, pokój 202) lub
-pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 20.02.2023 r. po godzinie 15:00 nie będą rozpatrywane

 

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE