herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady, które ze względu na pandemię COVID-19 ponownie odbyły się w formie zdalnej, poświęcone zostały omówieniu sytuacji na lokalnym rynku pracy i realizacji tarczy antykryzysowej.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz z gospodarowania środkami Funduszu Pracy przedstawiła dyrektor PUP w Dzierżoniowie Monika Zawilak. Z przedstawionej informacji wynika, że na koniec marca 2021 roku w naszym powiecie zarejestrowanych było 2045 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim, na koniec grudnia 2020 r., kształtowała się na poziomie 6,8% (7,2 % w lutym 2021 r.).

Na dzień 31 marca tego roku wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych:
• 51,55 % stanowią mężczyźni,
• 48,45 % stanowią kobiety,
• 29,68 % to osoby w wieku do 30. roku życia,
• 24,85 % to osoby powyżej 50. roku życia,
• 19,57 % stanowią osoby długotrwale bezrobotne,
• 26,15 % to osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych,
• 8,07 % stanowią osoby z niepełnosprawnościami,
• 27,25 % to osoby posiadające prawo do zasiłku.

Co ważne do końca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie wsparł przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w ramach „tarcz antykryzysowych” łączną kwotą 34 189 028,95 zł. Nabór wniosków o wszystkie formy pomocy wciąż trwa. Od 19 grudnia 2020 r. PUP realizuje też nową formę pomocy w ramach tzw. „tarczy branżowej” – jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. W ramach tego działania udzielono wsparcia na kwotę 2 440 000,00 zł.

Pełne sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy

Drugim głównym tematem, jaki omówili radni podczas wtorkowej sesji była infrastruktura drogowa na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Przedstawił go dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Morawiecki.
Z przedłożonych informacji wynika, że pod zarządem ZDP znajduje się blisko 200 kilometrów dróg powiatowych, 47 obiektów mostowych i 280 przepustów. Ponadto jednostka utrzymuje ponad 44 kilometry dróg wojewódzkich przebiegających przez teren naszego powiatu. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił radnym informację na temat zrealizowanych w minionym roku inwestycji drogowych oraz omówił zadania planowane na ten rok. Na koniec dyrektor Tomasz Morawiecki przybliżył Radzie Powiatu realizację inwestycji pn „Obwodnica Dzierżoniowa”.

Pełne sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych

Więcej na temat uchwał podjętych podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego znaleźć można w portalu eSesja.