herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 26 stycznia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sprawozdanie z działalności służb, inspekcji i straży w 2020 roku będzie głównym tematem sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 26 stycznia o godzinie 9:00.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz pracownika Starostwa. W tle widać flagę i godło RP.

Dla zachowania bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, obrady odbędą się w trybie zdalnym. Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na stronie pow.dzierzoniow.pl.

Poniżej publikujemy pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Sprawozdania z działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 (obowiązek wynikający z ustaw).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 207).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 205).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki (projekt nr 206).
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2020 roku.
9. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w roku 2020.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
12. Zamknięcie sesji.