herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 28 czerwca

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 28 czerwca o godz. 9.00 w sali sesyjnej w budynku na ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie gratulacji dla Klubu Piłkarskiego Lechia Dzierżoniów z tytułu zdobycia Dolnośląskiego Pucharu Polski.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

5. Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok:

  • debata nad raportem,
  • opinie komisji Rady Powiatu o raporcie,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 297).

6. Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok:

  • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego oraz Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
  • wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,
  • wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego- wystąpienie Przewodniczącego Komisji- Pana Tomasza Mitraszewskiego,
  • wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok,
  • wysłuchanie opinii Komisji Rady Powiatu,
  • przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,
  • dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok (projekt nr 298).

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (projekt nr 299).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 300).

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu maju i czerwcu 2022r.

11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.

12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.

13. Zamknięcie sesji.