herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 28 września

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 28 września o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:
a) wystąpienie Pana Pawła Głąbika- Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2021r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:
a) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
b) opinie komisji stałych Rady,
c) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Piława Górna zadań własnych powiatu (projekt nr 239). Projekt nr 239, mapka, mapka 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 240).
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu sierpniu 2021r.
9. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych, w tym:
a) sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Dzierżoniowskiemu,
b) temat dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji spalania RDF na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie”.
11. Zamknięcie sesji.
Przypominamy, że obrady można śledzić na żywo w systemie internetowym E-Sesja.