herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch, zaprasza do udziału w sesji Rady, która odbędzie się 29 października o godzinie 9.00. Tematem przewodnim wtorkowych obrad będzie stan realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2018/2019.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „ZŁOTY TALENT”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2018/2019:
a) wystąpienie Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Alicji Hromady,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 4 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w Dzierżoniowie (projekt nr 87).
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w Piławie Górnej (projekt nr 88).
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Pieszycach (projekt nr 89).
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie (projekt nr 90).
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie w czteroletnie I  Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie (projekt nr 91).
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (projekt nr 92).
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dzierżoniowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dzierżoniowie (projekt nr 93).
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dzierżoniowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dzierżoniowie (projekt nr 94).
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Bielawie w pięcioletnie Technikum w Bielawie (projekt nr 95).
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Dzierżoniowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Dzierżoniowie (projekt nr 96).
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Dzierżoniowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Dzierżoniowie (projekt nr 97).
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie (projekt nr 98).
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Pieszycach w pięcioletnie Technikum w Pieszycach (projekt nr 99).
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielawie (projekt nr 100).
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w skład Zespołu Szkół w Bielawie (projekt nr 101).
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (projekt nr 86).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (projekt nr 102).
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zarzutów odnoszących się do decyzji Starosty Dzierżoniowskiego nr 336/2011 z dnia 16 maja 2011 roku zezwalającej Gminie Miejskiej Bielawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Podstrefą WSSE „INVEST-PARK” w Bielawie wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) i oświetleniem  (projekt nr 103).
24. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
25. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych, w tym: sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Dzierżoniowskiemu.
26. Zamknięcie sesji.