herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

31 października odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

radni podczas sesji

Na początku obrad odbyło się uroczyste wręczenie gratulacji Panu Bolesławowi Pankowskiemu – Prezesowi Zarządu z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

wręczenie gratulacji Panu Bolesławowi Pankowskiemu

Następnie wręczono gratulacje Pani Elżbiecie Lipińskiej – Prezes Koła z okazji Jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Dolnośląski, Koło w Dzierżoniowie.

wręczenie gratulacji Pani Elżbiecie Lipińskiej

W dalszej części wręczono gratulacje dla Pani Weroniki Smaczyńskiej za zdobycie medali podczas Mistrzostw Świata Juniorek w Sumo oraz dla jej trenera Pana Norberta Warchoła z Klubu Sportowego MULKS Junior Dzierżoniów.

wręczenie nagrody Weronice Smaczyńskiej

Kolejnym punktem obrad było wręczenie nagród Starosty Dzierżoniowskiego Nauczycielom i Dyrektorom szkół i placówek oświatowych z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej.

starosta i wiceprzewodnicząca podczas wręczenia nagród

Następnie Pani Halina Haczkowska – nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie zaprezentowała swoje pasje i osiągnięcia związane z pracą zawodową. Podczas wystąpienia uczennice Zespołu Szkół nr 2 przygotowały pokaz kulinarny i profesjonalnego makijażu scenicznego.

W dalszym ciągu obrad nastąpiło wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „ZŁOTY TALENT”. Po wręczeniu radni mogli obejrzeć występ artystyczny nagrodzonych uczniów. 

PEŁNA GALERIA Z WRĘCZENIA NAGRÓD I STYPENDIÓW

W następnej kolejności radni wysłuchali wystąpienia dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicji Hromady, która przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2022/2023.
W dalszej części sesji Rada Powiatu przyjęła uchwały w sprawach:
– przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
– zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 365).
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu październiku 2023 r. oraz sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji, zakończyło obrady.