herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2024” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

pomoc prawna

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert realizacji zadania w terminie do 21 listopada 2023 r. do godziny 15.00. 

PEŁNE OGŁOSZENIE O KONKURSIE