herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 31 maja

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 31 maja o godz. 9.00 w sali sesyjnej w budynku na ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie gratulacji dla Sportowego Klubu Piłkarskiego Bielawianka z tytułu awansu do I Ligi Kobiet.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Sprawozdanie z działalności w roku 2021:

  • Kierownika Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu – Pani Marty Fijor,
  • Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego – Pana Dariusza Pajdy,
  • dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

6. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego w Powiecie Dzierżoniowskim:

  • wystąpienie Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – Pani Agnieszki Kruchlak,
  • dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/285/22 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt nr 295).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 296).
9. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
11. Zamknięcie sesji.