herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Przewodniczący Jacek Grzebieluch oraz wiceprzewodniczący

Obrady rozpoczęły się od wręczenia odznaczenia „Laur Starosty Dzierżoniowskiego” przez starostę Grzegorza Kosowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha. To wyróżnienie jest przyznawane za zasługi dla rozwoju, promocji oraz za wieloletnią pracę na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego. Uhonorowani zostali pracownicy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz jednostek organizacyjnych powiatu, którzy pracują na rzecz samorządu powiatu od 25 lat.

 

Następnie wysłuchano sprawozdań Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Sławomira Dudzińskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie Dariusza Gortycha, którzy przedstawili sprawozdanie z roku 2023 z ilości wypadków i pożarów. Poruszono również temat bezpieczeństwa i użytkowania czujników wykrywających dwutlenek węgla.

Sprawozdanie z działalności w roku 2023 przedstawili Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie Halina Mądra oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie Czesław Barwicki, którzy poruszyli tematy szczepień, zakażeń i bezpieczeństwa.

Podczas sesji radni przyjęli uchwały dotyczące:

  • wskazania kandydata do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie,
  • wskazania kandydata do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie,
  • określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024,
  • zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

Na koniec wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w lutym 2024 roku oraz sprawozdania przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.