herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 października odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem było omówienie stanu realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2018/2019.

Przed omówieniem tego punktu nastąpiło wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „Złoty Talent”.

Wyróżnienie otrzymali: Karolina Jurczyk za wybitne osiągnięcia sportowe oraz Oskar Stajno za wybitne osiągnięcie w dziedzinie wiedzy teoretycznej.
Ponadto radni pogratulowali radnemu Rady Powiatu Maciejowi Rojkowi wywalczenia wraz z drużyną LKS Lechja Lwów tytułu Mistrza Polski 2019 w piłkarskiej Retro Lidze.

Następnie rada wysłuchała sprawozdania na temat stanu realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2018/2019, przygotowanego przez dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicję Hromadę. Głos w dyskusji w tym temacie, oprócz radnych, zajęła również Urszula Chwist ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Następnie radni podjęli szereg uchwał dostosowujących szkolnictwo w powiecie do zmian wynikających z ustawy Prawo oświatowe.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Wykaz pozostałych uchwał podjętych na wtorkowej sesji, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego.