herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – podsumowanie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

22 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady rozpoczęły się od wręczenia podziękowań sztabom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które w tym roku organizowały na terenie powiatu 30. Finał WOŚP.

Pamiątkowe statuetki odebrali z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha oraz starosty dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego przedstawiciele sztabów z Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy Górnej, Łagiewnik i Ostroszowic.

W głównej części sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności w 2021 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie. Rada Powiatu poddała pod dyskusję informację o sytuacji finansowej NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

W części uchwałodawczej radni podjęli uchwały w sprawie:
– przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,
– udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,
– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski,
– zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Więcej na temat uchwał i innych spraw podejmowanych podczas obrad znaleźć można w serwisie E-sesja.

Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu Powiatu zakończyło wtorkową sesję.