herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skradziono urządzenie, które może być niebezpieczne dla ludzi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie o kradzieży aparatu gammagraficznego (defektoskopu) służącego do prześwietlania różnego rodzaju materiałów (np. spawów). Kontakt z urządzeniem może zagrażać życiu i zdrowiu [Urządzenie odnalazł bezdomny - aktualizacja 23 lipca]

Aparat należący do Zakładu Badań Nieniszczących w Gliwicach skradziono w Zabrzu. Informacja o zdarzeniu radiacyjnym przekazana została do wojewody śląskiego oraz policji.

Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka.

W przypadku odnalezienia skradzionego urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić policję (tel. alarmowy 112), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (tel.: 32 25 65 601, 32 25 52 195, 32 20 77 101) lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA (tel.: 22 19 430, 22 621 02 56).

Dopóki źródło promieniotwórcze znajduje się wewnątrz urządzenia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z nieosłoniętym źródłem wyjętym ze skradzionego urządzenia (przenoszenie w kieszeni, trzymanie w dłoni), istnieje zagrożenie otrzymania, w bardzo krótkim czasie, wysokich dawek promieniowania, co może zagrażać życiu i zdrowiu.


Z ostatniej chwili:

Niebezpieczne urządzenie odnalazł bezdomny – zobacz materiał TVN24