herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jak niewielki przeciek przyczynił się do odkrycia zabytku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa remont auli w I LO w Dzierżoniowie. W najbliższym czasie zostanie wykonana konserwacja dekoracji malarskich na ścianach. Na realizację prac powiat dzierżoniowski pozyskał dotację od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Remont auli I LO rozpoczął się w ubiegłym roku i był spowodowany przeciekaniem stropu. Pod ściągniętą boazerią odkryto chowane od wielu lat zabytki.

Odsłonięte dekoracje malarskie na ścianach i na drewnianym stropie polichromowanym zdobionym sześcioma tarczami herbowymi oraz witraże wypełniające otwory okienne zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Konieczna stała się ich konserwacja i restauracja. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu auli obejmującą prace przy zabytkach i przy pozostałych elementach.

Od ubiegłego roku aula jest wyłączona z użytkowania. Do tej pory prace związane z jej remontem kosztowały powiat blisko 230 tys. zł. Objęły one odsłonięcie zabytków oraz wykonanie dokumentacji i remont stropu między pomieszczeniem auli a znajdującymi się poniżej salami lekcyjnymi.

Do wykonania pozostała renowacja trzech zabytków (strop drewniany z tarczami herbowymi, dekoracje ścienne i witraże) oraz wymiana instalacji elektrycznej, wentylacja i podłogi.

– Staraliśmy się o środki zewnętrzne na całościowy remont. Niestety, zabrakło nam kilku punktów, by pozyskać dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie byliśmy w stanie rywalizować z kościołami i pałacami – mówi starosta Janusz Guzdek. – Z powodzeniem natomiast zakończyliśmy starania o środki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacja w wysokości blisko 40 tys. zł zostanie przeznaczona na jedno z zadań – wykonanie konserwacji dekoracji malarskich na ścianach. Jego realizacja rozpocznie się w połowie sierpnia i potrwa do końca października br., a  poprzedzona będzie wymianą instalacji elektrycznej. Pełny koszt tegorocznych prac to 114 tys. zł. Brakujące środki będą pochodziły z budżetu powiatu.

Pozostałe prace zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. Ich zakres będzie uzależniony od pozyskanych środków zewnętrznych.

Aula ILO - wizualizacja

Zabytki wchodzące w skład auli I LO w Dzierżoniowie:
– strop drewniany polichromowany, zdobiony sześcioma drewnianymi tarczami herbowymi (po trzy z każdej strony) przedstawiającymi herby Królestwa Prus, Dzierżoniowa i Śląska z 1868 r.,
– dekoracja malarska ornamentowa utworzona z motywów geometrycznych i roślinnych, zachowana na ścianach (XIX w.),
– witraże o tematyce ornamentalnej z przedstawieniami figuralnymi Pitagorasa, bakałarza z uczniem i Króla Dawida (1909 r.).