herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie konsultacyjne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski oraz Burmistrz Miasta Pieszyce zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące organizacji oświaty w Pieszycach z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach 18 listopada o godzinie 17.00.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy:
– Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ZS w Pieszycach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach.
– Rodziców uczniów obu placówek oraz uczniów ZS w Pieszycach.
– Radnych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Rady Miejskiej w Pieszycach.
– Przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.
– Mieszkańców Miasta i Gminy Pieszyce zainteresowanych tematyką spotkania.