herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zawody w strzelaniu z wiatrówki

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy do udziału w Otwartych Zawodach w Strzelaniu z Wiatrówki, które odbędą się 15 listopada w sali przy ulicy Piastowskiej 2 w Bielawie. Początek imprezy o godzinie 17.00.

Regulamin zawodów:

Uczestnictwo
W zawodach mogą brać udział 3-osobowe drużyny.
Ilość drużyn jest nieograniczona (każdy zawodnik/zawodniczka może uczestniczyć tylko w jednej drużynie).

Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów należy potwierdzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2019 r. na nr tel. 503 42 44 47 (Wiesław Jasiński – sekretarz PZ LZS Dzierżoniów).

Przepisy techniczne
Strzelanie odbywać się będzie na sali BEBSON GOLD TEAM w Bielawie z karabinku śrutowego (wiatrówka organizatora) z odległości 10 metrów do tarczy 14 x 14 cm.
Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, do punktacji zalicza się 10 najlepszych trafień.
Do punktacji drużynowej zaliczana będzie suma trafień całej drużyny (3 zawodników / zawodniczek).
Kobiety otrzymują jedną „dziesiątkę” gratis za udział w zawodach.

Nagrody
Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają puchary. Uhonorowany zostanie również najlepszy strzelec zawodów.
Zawody dofinansowane przez Powiat Dzierżoniowski.