herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie w sprawie szpitala

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu, samorządowcy Ziemi Dzierżoniowskiej i prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w czwartek 19 listopada spotkali się, by rozmawiać o sytuacji i planach rozwoju placówki leczniczej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy starosty dzierżoniowskiego Janusza Guzdka. Na zaproszenie starosty w sali narad Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z Zarządem Powiatu spotkali się wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu, a także prezes i członkowie rady nadzorczej szpitala.

Powodem zaproszenia było omówienie aktualnej sytuacji placówki oraz przedstawienie planów jej rozwoju i propozycji współpracy powiatu z gminami.

Jako pierwszy głos zabrał starosta Janusz Guzdek, który rozpoczął spotkanie od przedstawienia historii oddziału ortopedycznego i przyczyn jego zamknięcia. Kolejnym punktem było omówienie bieżącej sytuacji szpitala i planów na najbliższą przyszłość związanych między innymi z negocjacją kontraktów z NFZ.

Po zapoznaniu zebranych z aktualnym stanem placówki starosta przekazał głos prezesowi Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, Maciejowi Smolarzowi, który przedstawił plany zarządu odnośnie rozwoju jednostki i stan negocjacji kontraktów z NFZ.

Po wystąpieniu prezesa i dyskusji starosta Janusz Guzdek poinformował, że w najbliższym czasie zostaną przesłane samorządom propozycje wspólnych działań na rzecz rozwoju Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.