herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Spotkanie wierszem napisane…”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Inna lekcja historii odbyła się 30 września w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Spotkali się na niej kombatanci, dzieci i młodzież, by porozmawiać o trudnych sprawach z przeszłości, wykorzystując wiersze własne lub napisane przez innych, ale mówiące o tym, co dla występujących bardzo ważne i co konieczne.

Kombatantów spotykamy codziennie, ale zwracamy na nich uwagę przede wszystkim wtedy, gdy podczas uroczystości państwowych składają kwiaty pod pomnikami, przypominając o swojej walce o wolność Polski.

– Przypominanie historii jest dla nich istotne, bo uważają, że młode pokolenie powinno być wychowane w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu przeszłości. Uważają, że trzeba mówić o tym, co było, żeby nie zapomnieć i nie zaprzepaścić prawdy – mówi Grażyna Wójcik z Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dzierżoniowskiego Starostwa, które współpracuje z kombatantami.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, doceniając zaangażowanie kombatantów w życie społeczne i dziękując za wkład w wychowanie młodych ludzi, organizuje co roku Powiatowy Dzień Kombatanta i wigilię, na których mogą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami.
„Spotkanie wierszem napisane…” to nowa forma spotkań ze świadkami historii zainicjowana przez Starostwo.

– Przez swoją obecność i przez poezję kombatanci mogli zaprezentować to, co dla nich najważniejsze – miłość do ojczyzny i szacunek dla przeszłości – mówi Jolanta Maniecka, reżyser spektaklu. – Pokazali również, że są integralną częścią naszego świata i że chcą uczestniczyć w międzypokoleniowym dialogu.

Poezja okazała się dobrym sposobem mówienia, który pozwolił wyrazić emocje związane z historią i wydarzeniami wojennymi. Młodzież biorąca udział w programie miała nową lekcję patriotyzmu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wspólnie z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Dzierżoniowie.