herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Środki zewnętrzne dla Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski otrzymał promesę od samorządu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz niezbędnego oprogramowania.

Starostwo Powiatowe - rynek

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zakup komputerów niezbędnych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Wyposażenie stanowisk w nowe komputery pozwoli sprostać wymogom, jakie stawiają coraz bardziej złożone i ciągle powiększające się bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wartość finansowego wsparcia otrzymanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi 45.000 złotych.

Pieniądze pochodzą ze środków ochrony gruntów rolnych budżetu Województwa Dolnośląskiego.