herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starostwo z Certyfikatem CAF

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało Certyfikat Skutecznego Użytkownika CAF. Został on przyznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku pozytywnej oceny ekspertów zewnętrznych. To potwierdzenie, że urząd chce doskonalić usługi dla mieszkańców.

Model CAF (ang. Common Assessment Framework) w wersji polskiej nazywany Wspólną Metodą Oceny to jedno z narzędzi kompleksowego zarządzania jakością mające na celu wsparcie organizacji administracji publicznej w poprawie wyników działalności.

Starostwo przystąpiło do wdrożenia Modelu CAF w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską, którego liderem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Naszym celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług, dlatego przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu, który wspiera samorządy w osiągnięciu tego celu, a odbywa się to bezpłatnie – mówi starosta Janusz Guzdek.

Prace nad wdrożeniem Modelu CAF rozpoczęły się w sierpniu 2015 r. W tym czasie specjalnie powołany zespół pracowników dokonał samooceny urzędu, na podstawie której powstał plan doskonalenia. Jego realizacja potrwa do końca 2017 roku.

Następnie odbył się proces poświadczania jakości zastosowania CAF przeprowadzony przez ekspertów zewnętrznych. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i ten etap przeszło pomyślnie, czego efektem jest otrzymanie Certyfikatu Skutecznego Użytkownika CAF. Zachowuje on ważność przez dwa lata od daty przyznania, czyli do stycznia 2018 roku.

Tym samym urząd znalazł się w gronie 77 samorządów w Polsce, które posiadają Certyfikat CAF. Otrzymanie certyfikatu nie oznacza zakończenia procesu wdrażania CAF, który ma charakter ciągły. To jedynie potwierdzenie nastawienia na proces ciągłego doskonalenia się, w ramach którego urząd poprawia jakość funkcjonowania.

Bliższe informacje o projekcie CAF w Starostwie
CAFcertyfikat