herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Stracili dorobek życia – pomóżmy pogorzelcom

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na skutek pożaru w sobotę 18 lipca rodzina z Kietlina straciła dorobek swojego życia. Teraz pogorzelcom pomaga cała gmina, przygotowując na 1 sierpnia festyn charytatywny. Do akcji włączyło się także Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Dom czteroosobowej rodziny (rodzice z 19-letnim synem i babcią) nie nadaje się obecnie do zamieszkania. Konieczny jest jego kapitalny remont. Potrzebne są wszelkie materiały budowlane – do odbudowy dachu oraz gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń.

O pomoc, która pomoże pogorzelcom wrócić do normalnego życia, apeluje gmina Niemcza. Na stronie urzędu znajduje się lista najpilniejszych rzeczy. W sprawie pomocy rzeczowej można także kontaktować się z referatem promocji i rozwoju lokalnego, tel. 74 83 76 995.

Straty po pożarze
Wobec ludzkiej tragedii nie przechodzą obojętnie mieszkańcy Kietlina – sołtys, rada sołecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kietlina ISKRA, którzy wspólnie z Niemczańskim Ośrodkiem Kultury organizują festyn charytatywny na rzecz pogorzelców.

Festyn odbędzie się 1 sierpnia br. Mile widziane są osoby, które chciałyby przekazać fanty i przedmioty do licytacji lub włączyć się w organizację festynu, m.in. artyści, animatorzy zabaw dla dzieci i wolontariusze.

W sprawie festynu oraz przekazania przedmów codziennego użytku i sprzętów domowych można kontaktować się z sołtysem Kietlina tel. 512 09 16 87 oraz NOK-iem tel. 887 078 688.

Straty po pożarze
Z ludzkim nieszczęściem solidaryzują się pracownicy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, którzy z inicjatywy starosty prowadzą zbiórkę pieniędzy dla rodziny z Kietlina poszkodowanej w wyniku pożaru.

Każdy, kto chciałby pomóc pogorzelcom, może także wpłacić pieniądze na konto Państwa Łazarzy w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – numer konta 56 9533 1056 3006 0619 4965 0001 z dopiskiem „pomoc”.

Czteroosobowa rodzina potrzebuje teraz naszego wsparcia. Nie odmawiajmy go.

Czytaj też: