herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Granty na dodatkowe zajęcia dla młodzieży

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozwijanie uzdolnień artystycznych, doskonalenie umiejętności sportowych, pogłębianie zainteresowań w wybranych dziedzinach wiedzy oraz poruszanie aktualnych, ważnych dla nastolatków spraw – to tylko niektóre cele, które udaje się osiągnąć w ramach powiatowego programu grantowego. Na jego realizację w tym roku Zarząd Powiatu przeznaczył 100 tys. zł.

Szkoły powiatowe organizują mnóstwo dodatkowych zajęć dla młodzieży. Najbardziej atrakcyjne to oczywiście wymiany międzynarodowe i praktyki zawodowe za granicą, na które pozyskują środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Prowadzą też wiele mniejszych projektów finansowanych w ramach Powiatowych Grantów Oświatowych.

Granty są przyznawane na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, konkursy wiedzy, turnieje sportowe i edukacyjne imprezy szkolne. Rodzaj zajęć zależy od inwencji nauczycieli. O dofinansowanie można się starać dwa razy w roku. Już rozstrzygnięto II edycję programu.

Wsparcie powiatu otrzymało 49 projektów, które będą realizowane od września do grudnia. Pula środków na ten cel wyniosła 42 tys. zł. Natomiast w całym roku na zajęcia dodatkowe w szkołach Zarząd Powiatu przeznaczył 100 tys. zł.

Fot. ZSiPKZ w Bielawie - W ubiegłym roku Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z Bielawy zorganizował sesję fotograficzną dla uczniów na terenie stadniny koni. W tym roku w ramach grantu ze Starostwa uczniowie spędzą „Dzień z obiektywem” nad wodą

Tuż po wakacjach szkoły zaproponują młodzieży udział w wielu ciekawych projektach. Np. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zorganizuje zajęcia pozalekcyjne z fotografiki pt. „Żywioły – ziemia, ogień, woda” w Nyskim Ośrodku Rekreacji, Liceum Ogólnokształcące w Bielawie przeprowadzi cykl zajęć „Zaplanuj swoją karierę”, a I LO w Dzierżoniowie – warsztaty dotyczące współczesnych tematów, jak: rodzina w obliczu kryzysu, nadużywanie Internetu i radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Natomiast II LO w Dzierżoniowie zorganizuje m.in. rajd turystyczny Szlakiem Papieskim Ziemi Kłodzkiej, ZS w Pieszycach – wyjazd do Schortens , ZS nr 1 Dzierżoniowie – kurs na ratownika wodnego, ZS nr 2 w Dzierżoniowie – świąteczne warsztaty wypieku i dekoracji ozdób z piernika i czekolady, a ZS nr 3 w Dzierżoniowie – podczas Powiatowego Forum Zawodowego przybliży zasady projektowania ogrodów w praktyce.

Powiatowy program grantowy aktywizuje szkoły i wspiera je w realizacji ciekawych zajęć dodatkowych, które podnoszą atrakcyjność placówek i odpowiadają na szerokie zainteresowania i potrzeby młodzieży.

Fot. ZSiPKZ w Bielawie
W ubiegłym roku Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z Bielawy zorganizował sesję fotograficzną dla uczniów na terenie stadniny koni. W tym roku w ramach grantu ze Starostwa uczniowie spędzą „Dzień z obiektywem” nad wodą