herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Styczniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w obradach znaleźli się między innymi: minister – członek Rady Ministrów Michał Dworczyk, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, radny sejmiku województwa dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski i przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej Darakiewicz.

Na początku sesji zostały wręczone podziękowania dla wszystkich sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które działały na terenie powiatu. Podziękowania z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha i starosty Grzegorza Kosowskiego otrzymali:
Radosław Drabczyk – Szef Sztabu WOŚP w Dzierżoniowie, Bogumiła Derenowska– Szef Sztabu WOŚP w Bielawie, Dariusz Kulak – Szef Sztabu WOŚP w Piławie Górnej, Ryszard Gacek – Szef Sztabu WOŚP w Łagiewnikach oraz Urszula Zając – Szef Sztabu WOŚP w Ostroszowicach.

Następnie wręczono nagrody autorom najlepszych prac w ramach Powiatowego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych, który został zorganizowany pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

W trakcie obrad głos zabrał minister Michał Dworczyk, który podsumował działalność rządu oraz swoją, jako posła z tego okręgu w 2019 roku na rzecz naszego regionu. Samorządowcy wykorzystali obecność ministra i zwrócili uwagę na konieczność uregulowania przez rząd kilku istotnych spraw. Mowa była przede wszystkim o poprawie funkcjonowania szpitali, w tym zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Radni i zaproszeni goście poruszyli też kwestię problemów z budową obwodnicy Dzierżoniowa, a także sprawę długo wyczekiwanej przebudowy drogi krajowej nr 8.

W dalszej części sesji sprawozdania z działalności służb w 2019 roku złożyli przed Radą Powiatu: komendant Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Kierownik Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego.

W części uchwałodawczej radni jednogłośnie przyjęli wszystkie projekty uchwał. Szczegółowe informacje na temat uchwał oraz treść sprawozdań złożonych przez szefów służb, znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.