herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szczególny rok dla Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

2020 rok był szczególny jeśli chodzi o pracę Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Ze względu na pandemię zarówno sesje, jak i komisje odbywały się od wiosny w formie zdalnej.

Należy podkreślić, że obradowanie samorządu powiatu przez Internet miało miejsce po raz pierwszy w jego długoletniej historii. Niemniej dzięki tym rozwiązaniom plan pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy komisji, zostały zrealizowane w całości, przy niemal stuprocentowej obecności radnych.

Co ważne mieszkańcy mogli nie wychodząc z domu oglądać przebieg wszystkich sesji, ponieważ obrady były transmitowane na żywo na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Rada Powiatu”.

W 2020 roku radni złożyli 6 interpelacji, 9 zapytań i 1 wniosek, które zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym opublikowano wraz z odpowiedziami Starosty Dzierżoniowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Ze względu na pandemię zaplanowane przez komisje wyjazdowe posiedzenia zostały odwołane. Komisje zapoznawały się wówczas z funkcjonowaniem szkół i placówek na podstawie przesłanych materiałów od dyrektorów. Oprócz tego radni pracowali w komisji doraźnej, powołanej w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” dla Tadeusza Nestorowicza. Wniosek przez komisję został zaopiniowany pozytywnie oraz przyjęty w drodze uchwały przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego.

Warto wspomnieć, że radni, w ramach pracy w komisji oceniającej, zdecydowali o sposobie przyznania „Powiatowego Grantu Oświatowego”.

Po raz pierwszy, we wrześniu 2020 roku, Poczet Sztandarowy Rady Powiatu VI kadencji w osobach: Andrzej Bolisęga, Robert Czajkowski i Marcin Pięt (jako przedstawiciele Klubów Radnych) wziął udział w uroczystościach z okazji 81.rocznicy Sowieckiej Napaści na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka organizowanych przez Burmistrza Dzierżoniowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

W 2021 roku zarówno sesje, jak i komisje Rady Powiatu nadal odbywają się w trybie zdalnym. Niemniej do tej pory samorząd zdążył się zająć takimi tematami jak: działalność służb, inspekcji i straży w Powiecie Dzierżoniowskim i sytuacja Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w związku z pandemią COVID-19.

Z kolei w najbliższych miesiącach radni omówią między innymi tematy związane z:
– funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim, w tym realizacja „tarczy antykryzysowej”,
– niefinansową współpracą z III sektorem w 2020 roku,
– sportem i turystyką w Powiecie Dzierżoniowskim,
– gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa,
– stanem realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2021/2022,
– rolą środków zewnętrznych w realizacji „Strategii Ponadlokalnej Ziemi Dzierżoniowskiej”.
Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się 30 marca, a jej tematem przewodnim będzie informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.