herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla geodetów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski zaprasza wykonawców prac geodezyjnych działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi aplikacji ERGO portal geodety, które odbędzie się w dniach 13-14 stycznia 2016 roku.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w pok. nr 21 (parter) – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osrodek@pow.dzierzoniow.pl.
Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach szkolenia w późniejszym terminie.

Działający w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie system teleinformatyczny ERGO OŚRODEK służący do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych, pobieranie materiałów do udostępnionych prac, a także utworzenie na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz z przetworzonych danych obserwacyjnych roboczej bazy danych obiektów przestrzennych.

Dzięki innowacyjnym i nieodpłatnym narzędziom, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, możliwe jest zrealizowanie obowiązku wykonawcy pracy geodezyjnej określonego w § 63 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

Do utworzenia „roboczej bazy danych” i aktualizacji m.in. baz danych BDOT i GESUT nie jest potrzebne posiadanie odpłatnych aplikacji, jak to ma miejsce w przypadku wielu innych rozwiązań działających na terenie kraju.

Obsługa „konta geodety” odbywa się pod adresem http://geodeta.pow.dzierzoniow.pl/, pod tym samym adresem dostępny jest formularz rejestracyjny dla nowych użytkowników.

Starosta Dzierżoniowski informuje, że szkolenie które miało się odbyć w dniach 13-14 stycznia 2016 roku zostaje przesunięte na 28 i 29 stycznia 2016 roku. Nowy termin szkolenia podyktowany jest koniecznością dostosowania aplikacji ERGO do nowego otoczenia prawnego wynikającego ze zmian w przepisach dotyczących bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Szczegółowe informacje zostaną przekazane indywidualnie zarejestrowanym uczestnikom szkolenia.