herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

14 listopada w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych z naszego terenu. Organizatorem szkolenia był starosta dzierżoniowski wraz z Fudacją „Merkury”, przy współpracy wszystkich gmin z terenu powiatu.

Podczas szkolenia omówiono zasady wypełniania nowych wzorów druków ofert i sprawozdań, które organizacje pozarządowe będą wkrótce przedkładać w ramach otwartych konkursów ofert. Ponadto omówiono kwestie dotyczące prawidłowego rozliczania zadań publicznych oraz przekazano informację na temat Korpusu Solidarności – projektu wolontariatu.

W szkoleniu licznie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz gmin z naszego powiatu.
Koordynatorem szkolenia był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.