herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 stycznia 2022 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie dotyczące obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli członków zarządów, rad, fundatorów.

Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Szkolenie prowadził Pan Waldemar Weihs – Prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha. Wzięli w nim udział reprezentanci organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele gmin z naszego powiatu. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Było to jedno z zadań realizowanych w ramach umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora, zawartej 26 marca 2015 roku.
Zadanie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tel. 74 832 52 29, email: so@pow.dzierzoniow.pl.
Zdjęcia i tekst: Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie