herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

nieruchomości

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Teren inwestycyjny na sprzedaż

Uwaga inwestorzy, Powiat Dzierżoniowski posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w północnej części Roztocznika.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gilowie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni całkowitej 0.3155 ha położonej w Gilowie.

Przetarg na teren inwestycyjny w Dzierżoniowie

Uwaga inwestorzy, zapraszamy do udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe - rynek

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i wsi Owiesno w konsultacjach społecznych.

Wykaz nieruchomości do zbycia

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie.

Informacja o bonifikatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

Informacja o bonifikatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r., poz. 916 ze zm.)

Starostwo Powiatowe - rynek

Środki zewnętrzne dla Powiatu Dzierżoniowskiego

Powiat Dzierżoniowski otrzymał promesę od samorządu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz niezbędnego oprogramowania.

O składowaniu odpadów bez zezwolenia

Wojewoda Dolnośląski przypomina właścicielom gruntów i innych nieruchomości o odpowiedzialności za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, także w przypadku, gdy teren lub obiekt jest dzierżawiony.

Grunt na własność krok po kroku

Od 1 stycznia 2019 r. grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, które były w użytkowaniu wieczystym, przeszły na własność. Z jakimi formalnościami wiąże się ta operacja? Ile można na niej zyskać?

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie WSSE Podstrefa Dzierżoniów

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, miasto Dzierżoniów, ul. Ciepłownicza Funkcja: teren inwestycyjny, oznaczony symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja

Zameczek w Bielawie na sprzedaż!

Zarząd Powiatu ogłosił kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 92 w Bielawie. Wartość zabytkowego zameczku została obniżona do 1,7 mln zł netto.