herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacja szpitala – I etap

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegła końca termomodernizacja w budynku głównym i w budynku Matki-Dziecka w Dzierżoniowie. Obiekty zyskały nową elewację kolorystycznie nawiązującą do łączącego je nowo wybudowanego pawilonu. Prace będą kontynuowane, szpital pozyskał środki zewnętrzne na kolejny etap inwestycji.

Termomodernizacja to – po budowie nowego pawilonu – kolejna duża inwestycja szpitala. Wpływa ona nie tylko na poprawę wyglądu placówki, ale przede wszystkim zwiększa komfort pacjentów i obniża koszty ogrzewania.

Niedawno zakończył się I etap inwestycji, który był prowadzony w budynku głównym i budynku Matki – Dziecka przy ul. Cichej w Dzierżoniowie. W obu obiektach wymieniono okna i drzwi oraz wyremontowano elewację, a w budynku M-D dodatkowo ocieplono ściany i stropodach. Obecnie cały kompleks tworzy spójną całość dzięki jednakowej kolorystyce.

Wartość prac to 1,7 mln zł. Na ich realizację szpital pozyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60% kosztów.
Do pełnej termomodernizacji budynku głównego szpitala w Dzierżoniowie potrzebna jest jeszcze wymiana instalacji c.o. oraz c.w.u. i cyrkulacji, której koszt szacowany jest na blisko 600 tys. zł. Placówka pozyskała właśnie środki zewnętrzne na ten cel w wysokości 85% wartości inwestycji. Inwestycja zostanie wykonana do końca br.

Termomodernizacją objęte są także pozostałe obiekty szpitalne. Obecnie zaawansowane prace są prowadzone w budynku szpitala w Bielawie oraz w budynku administracyjnym w Dzierżoniowie. Ich zakres obejmuje docieplenie i remont elewacji, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, a także modernizację kotłowni gazowej. Roboty w tych obiektach potrwają do końca marca br.

– Łączna wartość termomodernizacji szpitala to 4 mln zł – mówi prezes szpitala Dariusz Brzeziński. – Inwestycja jest realizowana w ramach trzech odrębnych projektów, w dużej części dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.