herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacja

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski zrealizował projekt wsparty przez Norwegię polegający na termomodernizacji budynków powiatowych.

Termomodernizacja
Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmował przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w ośmiu budynkach powiatowych. Były to: Dom Dziecka w Pieszycach i jego filia w Dzierżoniowie (łącznie 3 budynki), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie (budynek główny i sala gimnastyczna), filia Domu Pomocy Społecznej w Niemczy, Zespół Szkół nr 3 i Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Zakres prac w każdym budynku został określony po sporządzeniu audytu energetycznego, czyli po określeniu potrzeb energetycznych. We wszystkich obiektach wymieniano okna i drzwi oraz system c.o., a także docieplano stropy i stropodachy, w 7 budynkach docieplano ściany, w 4 obiektach zmodernizowano instalacje ciepłej wody użytkowej, a w 2 – kotłownie.

– Po przeprowadzeniu termomodernizacji oprócz oszczędności i estetycznego wyglądu budynków dodatkową korzyścią jest mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza – mówi starosta Janusz Guzdek. I dodaje: – Do tej pory była to najważniejsza inwestycja powiatu, nie tylko ze względu na jej wielkość, ale i kompleksowość.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą blisko 4,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł wyniósł wkład własny powiatu, a 3,2 mln zł dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2008 roku.

*Tabela – Wartość dofinansowania w poszczególnych jednostkach

 

Jednostka Wartość zadania Wartość dofinansowania %dofinansowania
Zarząd Dróg Powiatowych 154.207,48zł 123.047,02zł 79,79
ZSO w Dzierżoniowie 1.126.872,46zł 775.193,96zł 68,79
ZS nr 3 w Dzierżoniowie 1.345.633,39zł 1.046.859,26zł 77,79
Dom Dziecka w Pieszycach i filia w Dzierżoniowie 1.292.625,42zł 891.993,99zł 69,00
Dom Pomocy Społecznej w Bielawie, filia w Niemczy 838.225,77zł 378.831,78zł 45,19
Razem 4.757.564,52zł 3.215.926,01zł 67,59

Edukacja ekologiczna i promocja powiatu
W ramach projektu „Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego” została także przeprowadzona akcja edukacyjna. Wiosną w placówkach oświatowo-wychowawczych, w których wykonano prace, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego przeprowadzili zajęcia z ekologii. Młodzież uzyskała na nich ogólne informacje o skutkach zanieczyszczenia środowiska i sposobach jego ochrony, a także o zamierzonych efektach termomodernizacji. Jesienią zorganizowano seminarium adresowane do przedstawicieli samorządów i instytucji z Dolnego Śląska, które zajmują się administracją budynków. Tematem spotkania była energooszczędność budynków, a jako efekt termomodernizacji zostały zaprezentowane zdjęcia z kamery termowizyjnej wykonane na budynkach powiatowych przed inwestycją i po jej zakończeniu. Jednocześnie w prasie technicznej i lokalnej były publikowane artykuły na temat projektu. Przyczyniły się one do edukacji społeczeństwa, a także do promocji powiatu dzierżoniowskiego jako powiatu przyjaznego środowisku.

Powiatowy plan oszczędzania energii
Projekt wsparty przez Norwegię stanowi I etap realizacji wieloletniego planu racjonalizacji zużycia energii w jednostkach powiatowych. Plan przewiduje wykonanie prac termomodernizacyjnych w 18 budynkach. Podstawowy problemem, który skłonił władze samorządowe do podjęcia tych działań, to duże straty ciepła budynków należących do powiatu – większość z nich została wybudowana przed 1945 rokiem. Obniżenie ich energochłonności jest konieczne w sytuacji, gdy zasoby energetyczne się wyczerpują, a ceny energii stale rosną.

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
Projekt „Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego” PL 0189

Zobacz zdjęcia wszystkich budynków  przed inwestycją i po jej zakończeniu