herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty w powiatowych placówkach oświatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Remonty i inwestycje wykonane w 2008 roku w placówkach oświatowych kosztowały blisko 2,9 mln zł, w tym ponad 1,8 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych.

Dwie szkoły zostały objęte projektem „Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego” – I LO oraz Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie. W tych budynkach oprócz widocznych na zewnątrz prac przy dociepleniu ścian, wykonaniu nowych elewacji i wymianie okien i drzwi przeprowadzono także prace wewnątrz budynku związane z wymianą instalacji grzewczej. Koszt inwestycji w przypadku I LO wyniósł ponad 1,1 mln zł. Natomiast termomodernizacja w ZS nr 3 kosztowała ponad 1,3 mln zł. Inwestycje zostały dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ok. 70%.

Prace w powiatowych placówkach oświatowych nie ograniczyły się jednak tylko do termomodernizacji.

W budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Żeromskiego 41 w Bielawie (w tej placówce uczniowie szkół zawodowych odbywają praktyki) przeprowadzono remont dachu papowego. W ramach remontu wymieniono pokrycie dachu, instalację odgromową, rynny, odmurowany komin wyposażono we wkład kominowy ze stali nierdzewnej, a także ocieplono strop. Wartość prac zamknęła się kwotą 126 tys. zł.
W Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie został wykonany remont pokrycia dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 24 w Dzierżoniowie. Prace kosztowały 114 tys. zł.

Natomiast w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie wykonano remont korytarzy w budynku przy pl. Konstytucji 3 Maja nr 5. Koszt prac wyniósł 56 tys. zł
Niezależnie od tego w placówkach przez cały rok są wykonywane prace, takie jak malowanie pomieszczeń, modernizacja oświetlenia czy renowacja podłóg. W 2008 roku koszt tego rodzaju prac wyniósł ok. 200 tys. zł.