herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Turystyka i promocja powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

To temat, który omawiano podczas sesji Rady Powiatu 25 sierpnia. W trakcie spotkania można się było dowiedzieć, co już zrobiono z myślą o rozwoju turystki, a także o tym, jakie są plany.

Zmienia się sposób patrzenia na turystykę w naszym powiecie – mówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, powołując się na niedawno powstałe dwa strategiczne dokumenty (Strategię Rozwoju Powiatu i Strategię Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej), w których zauważono konieczność wzmocnienia działań promujących walory turystyczne naszego terenu.

– Bazę do budowania atrakcyjnego wizerunku Ziemi Dzierżoniowskiej mamy wyjątkowo dobrą. Ciekawie ukształtowany teren, czyste środowisko, duże obszary leśne, interesujące i o wielkiej wadze historycznej zabytki oraz układy urbanistyczne miast, walory uzdrowiskowe i przyrodnicze podlane sosem oryginalnej historii tworzą wyjątkowo energetyczny potencjał – mówiła Alicja Hromada. – Niestety, nawet najmocniejszy potencjał nie gwarantuje samoistnego rozwoju turystyki, a sukces w tej dziedzinie wymaga współpracy powiatu, gmin, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z branży turystycznej.

Przedstawiając zadania z zakresu turystyki i promocji zrealizowane przez powiat, Alicja Hromada wymieniła m.in.: stworzenie nowej strony internetowej, interaktywnej mapy powiatu, profilu na facebooku, a także zwiększenie działań w kierunku promocji turystyki rowerowej.
Podkreśliła też, że dla rozwoju turystyki duże znaczenie mają zadania inwestycyjne, szczególnie związane z modernizacją dróg i budową ścieżek rowerowych, które są realizowane każdego roku – obecnie powstaje ścieżka przy drodze Bielawa-Pieszyce.

W planach natomiast jest m.in. budowa domu młodzieżowego/domu turysty w SOSW w Piławie Górnej przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż drogi powiatowej Pieszyce – Kamionki.

W dyskusji głos zabrał prof. Tomasz Nowak, dyrektor Arboretum w Wojsławicach, który zaprezentował działalność najmocniejszego produktu turystycznego naszego terenu, jakim jest filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreślając, że w ostatnim czasie frekwencja odwiedzających Arboretum podwoiła się i wynosi 80 tys. osób rocznie.

Poza tym wójt gminy Dzierżoniów i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich Marek Chmielewski przypomniał o nowo powstałym produkcie turystycznym, jakim jest Strefa MTB Sudety, oraz zapowiedział szerszą działalność stowarzyszenia w Internecie.

Podczas obrad radni podjęli kilka uchwał m.in. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej i do wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie i zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego.