herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Tydzień Świadomości Czerniaka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Znamię! Znam je? - pod takim hasłem Akademia Czerniaka prowadzi kampanię profilaktyczno-edukacyjną, której celem jest upowszechnienie wiedzy o tym nowotworze. Akcję wspiera Starosta Dzierżoniowski.

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Jego usunięcie, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, pozwala na wyleczenie pond 80% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu.

Podczas kampanii Polacy są informowani o tym, kto jest najbardziej narażony na zachorowanie, na co zwracać uwagę przy rozpoznawaniu nowotworu, a także jak go leczyć.
Akcja ma na celu zachęcić społeczeństwo do regularnego badania skóry oraz przestrzegania zasad ochrony przez nowotworem.

Inicjatywę poparł Starosta Dzierżoniowski, który zachęcił dyrektorów szkół do skorzystania z programu opracowanego dla szkół średnich. Powiatowe placówki otrzymały materiały edukacyjne, na podstawie których prowadzą lekcje o czerniaku.

– Włączyliśmy się w akcję, bo dzięki udziałowi w programie młodzież uzyska cenną wiedzę, którą z pewnością będzie się dzielić wśród znajomych i bliskich – mówi starosta Grzegorz Kosowski.

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Plakat: Czerniak skóry

Ulotka: Co trzeba wiedzieć o czerniaku skóry?

Zobacz pozostałe filmy z serii ” Czerniakowe abecadło”, z których można się dowiedzieć, jak prawidłowo sprawdzać skórę