herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uczniowie korzystają z nowego sprzętu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wszystkie powiatowe szkoły mają nowocześnie wyposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Nowy sprzęt został zakupiony za środki zewnętrzne pozyskane na ten cel przez powiat dzierżoniowski.

Wagi lekarskie ze wzrostomierzem, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry bezdotykowe, parawany lekarskie, stoliki zabiegowe i kozetki – to podstawowe sprzęty, które zostały wymienione na nowe. Poza tym w gabinetach pojawiły się typowe meble medyczne, w tym szafki na leki i na dokumentację medyczną z odpowiednim zabezpieczeniem.

Nowoczesne wyposażenie podniesie jakość pracy pielęgniarki szkolnej i standard badania uczniów, a także zapewni lepszą ochronę danych osobowych oraz poprawi estetykę gabinetów.

Nowy sprzęt trafił do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Pieniądze na jego zakup pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą powiat dzierżoniowski pozyskał z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 45 tys. zł.

Profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w szkołach powiatowych jest objętych prawie 2,9 tys. uczniów, w tym blisko 280 osób to uczniowie gimnazjum.

Gabinety funkcjonują na podstawie porozumienia dyrektorów szkół z placówkami medycznymi i są finansowane przez NFZ. Szkoły odpowiadają za wyposażenie tych gabinetów na równi z salami lekcyjnymi, bibliotekami czy świetlicami.

Fot. Gabinet w I LO w Dzierżoniowie