herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dniu 27 listopada w sali szkoleniowej ośrodka „Sowie Gniazdo” w Rościszowie odbyło się z inicjatywy sekretarza Gminy Pieszyce spotkanie w ramach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz przedstawiciele gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.

Spotkanie w imieniu Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Starosty Dzierżoniowskiego Janusz Guzdka prowadziła Grażyna Wójcik – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Podczas spotkania omawiano bieżące sprawy z zakresu bezpieczeństwa, podsumowano rok 2015 oraz przedstawiono priorytetowe kierunki działań samorządów, służb, inspekcji i straży na rok 2016 z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto przedstawiono nowo zatrudnionych pracowników w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie oraz  urzędach miast i gmin  na stanowiskach ds. bezpieczeństwa.

Szczegółowej analizie poddano niżej wymienione  kwestie:

  • zagrożenia związane z sezonem zimowym,
  • analiza zdarzeń kryzysowych, które miały miejsce na terenie powiatu dzierżoniowskiego w roku 2015,
  • realizacja procedur ewakuacji mieszkańców,
  • funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego,
  • zasady wymiany informacji pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami i samorządami w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych,
  • realizacja zadań obronnych w aspekcie „Akcji Kurierskiej”,
  • realizacja procedur związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie dzierżoniowskim w roku 2016.

Kolejne posiedzenie w ramach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem gmin zostanie przeprowadzone w pierwszym kwartale 2016 roku.

posiedzenie (2)