herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uwaga na groźny chwast – barszcz Sosnowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W związku z przypadkami miejscowego wystąpienia na terenie powiatu dzierżoniowskiego barszczu Sosnowskiego – rośliny wywołującej oparzenia, prosimy zachować szczególną ostrożność podczas pieszych wędrówek. Nie zbliżać się do rośliny, a jej obecność zgłosić służbom gminnym.

KOMUNIUKAT W SPRAWIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
Na terenie woj. dolnośląskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu – barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina dwuletnia, która w pierwszym roku wytwarza rozetę liści (duże, pierzastodzielne), a w drugim wytwarza pędy nasienne (baldachy). W polskich warunkach roślina ta może wyrastać do wysokości 3,5 – 4 metrów.

Roślina ta często występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów.

Włoski znajdujące się na liściach i łodygach barszczu Sosnowskiego wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek.

Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny.

METODY ZWALCZANIA
Najbardziej powszechną i skuteczną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest jego wykaszanie, około 2 do 4 razy w sezonie. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu”, czyli bardzo częstym koszeniu.

Można też wykorzystać do zwalczania metodę chemiczną. Do zwalczania zbędnej roślinności zalecane są herbicydy zawierające glifosat, np. Roundup 360 SL.

W miejscach, gdzie doszło do rozsiania nasion barszczu, walkę należy zaplanować na 3-4 lata (zgodnie z żywotnością nasion).

UWAGA!
Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.

Ulotka informacyjna nt. barszczu Sosnowskiego

Bliższe informacje, w tym wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego, znajdują się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego