herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

W rytmie folkloru już po raz 18.

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojsławickie Arboretum 2 czerwca będzie gościć zespoły folklorystyczne z Dolnego Śląska. Organizatorzy już czekają na zgłoszenia zespołów chętnych do udziału w przeglądzie. W tym roku podczas imprezy będzie można też spróbować lokalnych ekologicznych produktów.

Do udziału w 18. Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych mogą zgłaszać się zespoły prezentujące rodzimy folklor lub stylizowany program estradowy działające w szkołach, świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska. Występ nie może być dłuższy niż 15 min. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do przeglądu jednego zespołu z powiatu, a o kwalifikacji zespół zostanie powiadomiony pisemnie.

Przegląd obędzie się 2 czerwca, a występy będą trwały od godz. 10.00 do 17.00. Impreza nie ma charakteru konkursu, a zespoły otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki za udział w imprezie.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 kwietnia (decyduje data wpływu do organizatora, a nie data stempla pocztowego) na adres Starostwo Powiatowe, Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów lub e-mail powiat@pow.dzierzoniow.pl lub faks 74 832 18 60. Do karty zgłoszenia należy dołączyć krótką historię zespołu.

Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed przeglądem telefonicznie z pracownikami Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pod nr. tel. 74 832 36 62.

W tym roku po raz pierwszy w czasie trwania przeglądu będzie można zasmakować lokalnych ekologicznych specjałów prezentowanych przez wystawców z okolicznych gmin. Dla odwiedzających ECO Food Festival z pewnością będzie wspaniałą okazją do poznania nowych potraw i sposobów ich przygotowania, a dla wystawców do prezentacji dorobku swoich przedsiębiorstw.
Udział w festiwalu zarezerwowany jest tylko dla wystawców z terenu powiatu dzierżoniowskiego i powiatów z nim bezpośrednio graniczących (wrocławskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego i świdnickiego).

Regulamin 18. Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych wraz z kartą zgłoszenia 
Regulamin ECO Food Festival wraz z kartą zgłoszenia