herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

WAŻNE! Komunikat w sprawie naboru do szkół średnich

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W powiecie dzierżoniowskim kończy się proces kwalifikacji uczniów do szkół średnich. W tym roku o miejsca w wymarzonych placówkach ubiega się łącznie 1604 osoby - 781 absolwentów gimnazjów oraz – 823 absolwentów szkół podstawowych.

Wśród chętnych do podjęcia nauki zakwalifikowanych do wybranych przez siebie szkół zostało 1536 uczniów. 68 osób z różnych przyczyn niestety
nie zakwalifikowało się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, w tym 59 osób chcących kontynuować naukę po zakończeniu gimnazjum i 9 osób po szkole podstawowej.
Dla nich prezentujemy wykaz szkół, w których są jeszcze wolne miejsca wraz z kierunkami kształcenia.

Zainteresowani kandydaci powinni zgłosić się do wybranej szkoły z oryginałami dokumentów.

1. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5, tel. 74 833 46 06
– Klasa biologiczno – chemiczna z elementami ratownictwa medycznego
– Klasa językowa (j. angielski) dziennikarstwo i public relations
– Klasa matematyczna – geograficzno – fizyczna
– Klasa humanistyczno – artystyczna

2. Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41, tel. (74) 833-45-67
– technik informatyk
– technik fotografii i multimediów
– technik pojazdów samochodowych
– technik mechanik

3. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, tel. (74) 831-52-60
– technik hotelarstwa
– technik usług fryzjerskich
– technik żywienia i usług gastronomicznych

4. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, tel. (74) 831-52-60
– kucharz
– fryzjer
– mechanik pojazdów samochodowych
– sprzedawca
– wielozawodowa

Wszystkie szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest powiat, przygotowały łącznie 1790 miejsc w 53 uruchamianych oddziałach, a więc każdy uczeń znajdzie dla siebie miejsce.