herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wideokonferencja – wsparcie dla uchodźców wojennych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

14 lutego odbyła się wideokonferencja samorządów województwa dolnośląskiego z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem.

starosta Grzegorz Kosowski, dyrektr So Grażyna Wójcik

W spotkaniu uczestniczył starosta dzierżoniowski Grzegorz  Kosowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Grażyna Wójcik, Wójtowie, Burmistrzowie, oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w urzędach miast i gmin.

władze powiatuWideokonferencja poświęcona była omówieniu spraw związanych z optymalizacją procesu dalszego udzielania wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w obiektach zakwaterowania zbiorowego.

Starosta Grzegorz Kosowski, Dyrektor SO Grażyna WójcikPomoc uchodźcom z Ukrainy realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy pomoc ta została przedłużona do 30 czerwca 2024 roku.

Działanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

wójtowie i burmistrzowie